ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

Azi, 21.01.2020 s-a desfăşurat proba interviu a Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

✎... 21 ianuarie 2020

ANUNŢ – privind rezultatul contestației la etapa “proba scrisă” în cadrul concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport

Rezultatul contestației la etapa “proba scrisă” în cadrul concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 24 decembrie 2019

Anunț – Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

Consiliul Judeţean Gorj organizează Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 20 decembrie 2019

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice

Azi, 15.07.2019 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 15 iulie 2019