Sari la conținut

Trasee turistice

Pagină actualizată la: 18.08.2023

Trasee turistice

    Trasee culturale, istorice şi religioase

     Turismul cultural este o formă de mobilitate al cărei scop principal este lărgirea orizontului de cunoaştere prin descoperirea patrimoniului   cultural-artistic sau  arhitectural şi a teritoriilor în care acesta se inserează.

      Reprezentând o posibilitate de valorificare a resurselor antropice, sfera sa de cuprindere include atât turismul citadin, cât şi cel rural-etnografic. Raportat inevitabil la noţiunea de patrimoniu, turismul cultural are ca arie de desfăşurare, deopotrivă, patrimoniul material (muzee, monumente, ansambluri arhitecturale, oraşe culturale, sate cu tradiţii bine conservate, situri arheologice, grădini, edificii de natură religioasă sau militară etc.) cât şi patrimoniul imaterial (sărbători şi manifestări culturale, tradiţii, aptitudini creative acumulate în timp).

       În ceea ce priveşte Gorjul, oportunităţile sunt multe şi motivante, existând diverse forme de manifestare ale turismului cultural.

      Pentru o mai bună  informare a potenţialului turist, vom încerca o sistematizare a domeniului, pornind de la tematica propusă, la formula turistică agreată şi obiectivul/ obiectul care poate trezi interesul vizitatorului.

1. Tema: religioasă;

Formula turistică: pelerinaj, întâlnire carismatică
Obiective: mănăstiri medievale, biserici de lemn …

2. Tema: istorică

Formula turistică: circuit, vizitare situri
Obiective: castrul roman, siturile, muzeul de istorie

3. Tema: amintire

Formula turistică: circuit, excursie
Obiective: casa memorială Tudor Vladimirescu de la Vladimir, casa Moangă, mausoleul de la Padeş; casa memorială Ecaterina Teodoroiu, podul Jiului; casa muzeu C-tin Brâncuşi de la Hobiţa, Casa Gănescu, Casa Măldărăscu, Calea Eroilor, centrul vechi din Târgu Jiu, TârguCărbuneşti, Tânţăreni, Peştişani; monumentul de la Schela etc.

4. Tema: artistică

Formula turistică: circuit, stagiu de iniţiere
Obiective: Ansamblul brâncuşian, Muzeul de Artă, Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara, Muzeul Tudor Arghezi, muzeele şi colecţiile muzeale din Gorj, muzeele Maria Lătăreţu şi Maria Apostol, Biblioteca de artă, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Galerii de artă, localităţiile Godineşti şi Târgu Cărbuneşti – pentru lăutari, Polovragi, Baia de Fier, Novaci – pentru tradiţii bine conservate etc.

5. Tema: Meşteşuguri/ industrie

Formula turistică: circuit, excursie
Obiective: târgurile meşterilor populari, Tismana, Novaci, Baia de Fier, Câlnic, Crasna, Peştişani, Polovragi, Săcelu, Drăguţeşti, Glogova, Bălceşti – pentru meşteri populari; zona minieră; termocentralele
Tema: Parcuri, grădini, rezervaţii
Formula turistică: circuit, sejur, excurşie
Obiective: Grădina Publică (Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, imobilul Centrului Brâncuşi); Parcul Coloanei (Coloana); rezervaţii naturale şi parcuri naţionale
Tema: Festivaluri şi manifestări culturale
Formula turistică: sejur

   
     Trasee sentimentale

      Capitală istorică a ţinutului, Târgu Jiu (vatră a unui străvechi sat dac, staţiune poştală şi comercială pe vremea romanilor, atestat documentar sub numele Jiu la 1406) este centrul administrativ, politic şi cultural al judeţului.

     Zestrea sa culturală este bogată şi motivantă:  Ansamblul  monumental Brâncuşi, Muzee de istorie şi de artă, Bibliotecă de artă, Teatru, Universitate, Ansamblu folcloric profesionist, Galerie de artă, Teatru de marionete, Orchestră de cameră, Grădină publică de peste un secol şi jumătate vechime, clădiri de patrimoniu, monumente diverse, festivaluri naţionale şi internaţionale de literatură, teatru, arte vizuale, folclor, folk şi balade, umor, saloane şi expoziţii, târguri ale meşterilor populari ş.a.m.d.

        Fiind situat  aproape în mijlocul ţinutului, de la el pornesc în toate direcţiile drumuri ce pot conduce vizitatorul spre comorile zămislite de natură sau de mâna omului, adevărate minuni ce împodobesc acest Gorj etern.

         Vă invităm să ne însoţiţi pe acest traseu sentimental.

1. Târgu Jiu (Turcineşti – Schela) – Bumbeşti-Jiu/ Petroşani

– Biserica catedrală (biserica negustorilor), biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, biserica Sfântul Nicolae etc.;
– Ansamblul sculptural Constantin Brâncuşi, Muzeul Judeţean Gorj (secţiile de istorie şi de artă), Casa memorială Ecaterina Teodoroiu, Mausoleul Ecaterina Teodoroiu, statuia lui Tudor Vladimirescu, bustul lui Constantin Brâncuşi, expoziţia urbană de sculptură modernă;
– clădiri de patrimoniu: Casa Dimitrie Măldărăscu, Casa Barbu Gănescu, Casa Vasile Moangă, sediul Muzeului, Gimnaziul Tudor Vladimirescu, tronsonul străzilor Victoria şi Tudor Vladimirescu – zona veche;
– alte clădiri: Palatul administrativ, Primăria, redacţia Gorjeanul, Biblioteca judeţeană, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, sediul vechi al Băncii Naţionale, Colegiul Spiru Haret, casa dr. Brădişteanu, ansamblul Cornea Brăiloiu, Facultatea de drept, Casa Iunian – Biblioteca Universității Constantin Brâncuși, Casa Keber, Centrul Brâncuşi;
– Parcul Central, Parcul Coloanei, pădurea Dragoieni şi pădurea Botorogi;
– Podul Jiului – vechi;
– lacurile de acumulare;
– centrul civic reabilitat, ziua şi noaptea;
– Stadionul şi Sala Sporturilor, cu imagini din fotbal, handbal, baschet, box, motocros, atletism, cros, lupte, etc.;
– Evenimente culturale: Zilele Elvira Godeanu, Festivalul internaţional de literatură Tudor Arghezi, Sărbătoarea Narciselor, Zilele Oraşului, Festivalul de folk şi baladă, Târgul meşterilor populari din România, Festivalul Internaţional de Folclor, Salonul internaţional de arte vizuale GORJFEST, Festivalul Maria Lătăreţu, concert Lyra Gorjului, Alaiul Sărbătorilor de Iarnă, Târgul de Crăciun;
– bisericile de lemn Horezu, Rugi;
– biserica Sf. Apostoli, Cartiu;
– Casa Cartianu;
– Casa Manta;
– Ziua cireşului.
– bisericile de lemn Schela şi Sâmbotin;
– Monumentul lui Mihai Viteazul;
– zona alpină şi subalpină a munţilor Vâlcan;
– evocarea trecerii lui Mihai Viteazul;
– Dealul Gornăcelul.
– Mânăstirea Lainici, schitul Locurele, mânăstirea Vişina, schitul II – Locurele, schitul Plai Bumbeşti, biserica de lemn Sârbeşti,
– biserica de zid Sf. Nicolae–Lăzăreşti, biserica de zid Sf. Ioan Boteztorul – Curtişoara;
– castrul roman şi aşezarea civilă Bumbeşti-Jiu;
– monumentul Generalului Dragalina;
– lucrări de artă de pe Defileu;
– Parcul Naţional Defileul Jiului; Stâncile Rafaila, Sfinxul Lainicilor, Pădurea Gornăcel, Pădurea Chitu- Bratcu;
– manifestarea Cântecul Munţilor.

2. Târgu Jiu – Curtişoara (Bălăneşti) – Muşeteşti – Crasna (Săcelu) – Novaci – Baia de Fier – Polovragi

– Muzeul Arhitecturii Populare Curtişoara ;
– bisericile de lemn, Casa memorială Ion Popescu-Voiteşti.
– bisericile de lemn Stănceşti, Muşeteşti (cimitir) şi Stănceşti-Larga; colecţia muzeală.
– mănăstirea Crasna, biserici de lemn Aniniş, Buzeşti, Cărpiniş, Crasna din Deal, Ungureni, Drăgoieşti, Dumbrăveni;
– casa de lemn Dumitru Danciu, monumentul Constantin Ivănuş;
– zona montană şi submontană a masivului Parâng;
– areal natural protejat: locul fosilifer Buzeşti;
– Muzeul Satului;
– Festivalul folcloric ’’Răsună munţii sub Parâng ’’, la Crasna.
– Staţiunea Săcelu;
– biserica de lemn Săcelu;
– aşezările romane Hăieşti şi Săcelu;
– casa Moangă-Pleşoianu;
– Piatra Buha, Piatra Biserica Dracilor;
– Muzeul satului Surupaţi şi Maghereşti.
– Bisericile de lemn Berceşti şi Hirişeşti;
– Valea Gilortului;
– Pădurea de molid şi fag Măcria, Pădurea de stejar Bârcului;
– Festivalul şi târgul „Urcatul oilor la munte”;
– Casa de cultură;
– Primăria;
– Ansamblul Nedeia ;
– biserica Baia de Fier, biserica de lemn Sohodol;
– Cheile Galbenului, Peştera Muierilor, Peştera Iedului, Valea Galbenului, fenomenul carstic Şura;
– Festivalul pastoral „Coborâtul oilor de la munte”;
– colecţie muzeală, meşteri populari.
– mănăstirea Polovragi;
– cetăţile dacice, crucea căpitanului Ursache;
– Cheile Olteţului, peştera Polovragi, Valea Olteţului, Poienile de sus, fenomenul carstic Şura, canionul de nisip, luncile Olteţului, pădurea de castani;
– plantaţii de căpşuni;
– meşteri populari;
– Nedeia de Sf. Ilie.

3. Târgu Jiu – Scoarţa – Bengeşti-Ciocadia – Bumbeşti-Piţic – Alimpeşti/ Rm.Vâlcea

– biserici de lemn Bobu, Colibaşi, Copăcioasa, Lazuri, Pişteşti din deal;
– case vechi: Coliţă, Ioana Popescu, Tenu, Dobran, Leon Sucea, Matei Vodislav ;
– bisericile de zid Bălceşti, Ciocadia, Bengeşti;
– bisericile de lemn Ciocadia, Pereşti;
– case: Avramescu, Sârbu, Ion Danciu, Văruţ, Colibăşanu, Bengescu;
– Muzeul Maria Lătăreţu ;
– biserici de lemn Bumbeşti-Piţic, Cârligei, Poienari;
– Muzeul Satului ;
– biserici de lemn Alimpeşti, Nistoreşti.

4. Târgu Jiu – Stăneşti – Leleşti – Runcu – Arcani – Peştişani – Godineşti –Tismana – Padeş – Glogova/ Băile Herculane

– bisericile de lemn Stăneşti, Curpen, Măzăroi şi Vaidei;
– cascada Vaidei;
– Pastorala Floriilor.
– aşezare medievală Frăteşti;
– bisericile de lemn Frăteşti şI Leleşti;
– Muzeul Satului.
– aşezări paleolitice „La Bulboc”şi „ La Cruce”;
– aşezarea medievală, pivniţele de deal – Dobriţa;
– Muzeul Maria Apostol;
– Festivalul folcloric Maria Apostol;
– Cheile Sohodolului, Cheile Gropului Sec; Cheile Pătrunsa, Cheile Şuşiţa, Izbucul Jaleşului, Pădurea Rachiţeaua.
– Muzeul Satului ;
– bisericile de lemn Frânceşti, Gureni, Peştişani;
– Casa – muzeu Constantin Brâncuşi de la Hobiţa;
– Valea Bistriţei, peştera Cioarei;
– Sărbătoarea Nucetului;
– Expoziţia de sculptură Hobiţa;
– Piatra Boroştenilor.
– Mănăstirea Tismana şi schiturile Cioclovina de Sus şi Cioclovina de Jos, bisericile de lemn Pocruia, Gornoviţa;
– Muzeul costumului popular gorjenesc;
– Plaiul Tismanei, Plaiul Pocruiei, Plaiul cel Mare (Sohodol);
– Festivalul cântecului, jocului şi dansului popular gorjenesc;
– Cotul cu Aluni, Cioclovina, Pădurea Tismana-Pocruia, Dumbrava Tismana, Cornetul Pocruiei, Izvoarele Izvarna, Muntele Oslea, Peştera Gura Plaiului, Piatra Andreaua.
– biserici de lemn Padeş, Cloşani;
– Monumentul Proclamaţiei de la Padeş;
– casa tradiţională Constantin Nacu;
– Evocarea istorică ’’Imn în câmpia Soarelui’’;
– Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei;
– peştera Lazului, peştera Martel, peştera Cloşani, peştera Cioaca cu Brebenei;
– Cheile Corcoaia, Piatra Mare a Cloşanilor, Ciucevele Cernei;
– pădurea Gorganu;
– Muntele Oslea;
– bisericile Glogova şi Cleşneşti;
– Casa şi Ansamblul Glogoveanu.

5. Târgu Jiu – Băleşti – Teleşti – Câlnic – Ciuperceni – Cătunele – Motru -Samarineşti – Văgiuleşti

– bisericile de lemn din Ceauru, Corneşti, Stolojani ;
– situl arheologic şi necropola;
– fortificaţia dacică de la Şomăneşti;
– Sărbătoarea Sf. Gheorghe;- muzeul satului ;
– biserici de lemn din Ciuperceni şi Priporu, biserica Strâmba-Vulcan;
– colecţie muzeală;
– ceramică;
– Festival folcloric ;
– castru cu val de pământ Valea Perilor;
– biserici în Cătune, Lupoaia, Steic, Valea Mănăstirii;
– Ansamblul bisericii de lemn Sf. Ioan Botezătorul;
– biserica de lemn Sf. Voievozi;
– centrul civic;
– festival de colinde;
– biserica de lemn Băzăvani, biserica Larga;
– Cula I. C. Davani.
– biserica fostului schit Covrigi;
– biserica de lemn Covrigi.

6. Târgu Jiu – Scoarţa – Bengeşti-Ciocadia – Novaci – Rânca

– staţiune;
– trasee montane;
– rezervaţie naturală;
– sporturi de sezon;
– Festivalul Toamnei.

7. Târgu Jiu – Scoarţa – Târgu Cărbuneşti – Licurici (Berleşti) – Hurezani (Logreşti) – Stejari – Căpreni (Dănciuleşti) – Stoina – Cruşeţ/ Craiova

– biserici de lemn;
– Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul;
– Ansamblul urban vechi;
– Muzeul Tudor Arghezi;
– Muzeul Crucilor de la Măceşu;
– meşteri populari;
– plasticieni;
– Festivalul de muzică lăutărească Gena Bârsan ;
– biserica de lemn Pârâu Viu ;
– biserica Sf. Dumitru;
– Pavilion muzeal;
– Festival folcloric ;
– biserica Sf. Voievozi;
– Fântâna;
– biserica Sf. Împăraţi;
– biserica Zăicoi;
– Muzeul Satului ;
– sit arheologic Toiaga;
– biserici Ciorari şi Păişani;
– biserica de lemn Slăvuţa;
– biserici Măiag, Slăvuţa.

8. Târgu Jiu – Scoarţa – Târgu Cărbuneşti (Ţicleni) – Jupâneşti – Bărbăteşti – Săuleşti – Vladimir – Aninoasa – Turburea – Ţânţăreni/ Craiova

– aşezare dacică Ţicleni;
– casa de cultură Ţicleni;
– staţiunea Ţicleni ;
– aşezare epoca de bronz Vierşani;
– sit arheologic Vidin;
– biserici lemn Boia şi Vidin;
– colecţie muzeală.
– sit arheologic Socu;
– case: Bărbătescu, Munteanu, Buşe;
– Muzeul satului ;
– Monument Eroi ;
– biserici Frasin, Vladimir, Lunca;
– Casa memorială Tudor Vladimirescu;
– Casa Gârbea;
– biserica Groşerea;
– Cula Crăsnaru ;
– sit arheologic Spahii;
– biserica Sf. Voievozi;
– vechiul Centru comercial;
– case Cosma, Dănciulescu, Alexandru, Preda, Mihăilescu, Cosma;
– Muzeul Mihai Eminescu – Ţânţăreni;
– Muzeul Satului – Ţânţăreni;
– Festival de romanţe – Ţânţăreni;
– Festival Eminescu la Floreşti.

9. Târgu Jiu – Drăguţeşti – Dăneşti – Rovinari – Bâlteni – Fărcăşeşti – Urdari-Plopşoru – Brăneşti/ Filiaşi

– biserica de lemn Cârbeşti;
– case de lemn Urecheşti.
– Biserica de lemn Brătuia.
– biserica de lemn Sf. Voievozi;
– centrul civic;
– Festival folcloric Rovinari;
– Casa şi Şcoala ,,Dincă Schileru” – Bâlteni;
– biserici de lemn Fărcăşeşti, Peşteana de Jos, Valea cu apă.
– sit arheologic Sărdăneşti;
– biserica de lemn Plopşoru;
– bisericile din Ceplea şi Cursaru;
– casa Cepleanu.
– biserica Sf. Nicolae;
– teatru sătesc Brăneşti.

10. Târgu Jiu – Băleşti – Teleşti – Câlnic – Mătăsari – Negomir – Drăgoteşti-Slivileşti – Bolboşi – Borăscu – Turceni – Ioneşti

– biserici de lemn Mătăsari şi Runcurel;
– Casa culă Nicolaescu din Runcurel ;
– biserici de lemn Artanu şi Negomir;
– muzeu local Negomir;
– biserica Trestioara;
– Festival folcloric Cântecul văilor.
– fortificaţia de la Şiacu;
– cula Cioabă-Chintescu, Şiacu;
– aşezare neolitică Şura;
– ansamblul bisericii de lemn din Şura;
– biserică lemn Ştiucani ;
– biserica de lemn Bălăceşti;
– Festival lăutari – Borăscu.
– mănăstirea Strâmba;
– biserica de lemn Turceni;
– centrul civic Turceni;
– colecţie muzeală din casa de cultură;
– festival folcloric – Turceni;
– biserica Sf. Voievozi din Ioneşti.

11. Târgu Jiu – Scoarţa – Albeni – Prigoria – Roşia de Amaradia.

– biserici de lemn Bârzeiu, Doseni, Mirosloveni;
– muzeu local din Albeni ;
– biserica de lemn Călugăreasa;
– biserici Călugăreasa, Negoieşti, Prigoria, Zorleşti ;
– Biserica de lemn Roşia;
– biserica din Seciuri.

 
    Trasee turistice

      Zona montană beneficiază de numeroase trasee turistice ce întregesc potenţialul de dezvoltare a turismului montan în judeţul Gorj, în special în munţii de la vest de Jiu (Godeanu şi Vâlcan), dar şi în munţii Parâng, cu dificultate mai mare, neindicate pentru marea masă a turiştilor.

      Munţii Vâlcan, Godeanu şi Mehedinţi sunt puternic penetraţi de căi de acces rutiere, din categoria celor forestiere, multe dintre ele fiind folosite încă din perioada daco-romană. Din aceste căi se desprind poteci de culme ce pot constitui trasee atractive.

1. Lainici – Schitul Lainici (Locurele) şi retur (marcaj „cerc roşu”);

2. Bumbeşti-Jiu – Valea Porcului – pasul Vâlcan (marcaj „triunghi albastru”) – Casa Buliga, înnoptare – Poiana lui Mihai – Schela – Sâmbotin – Târgu Jiu (marcaj „cerc albastru”);

3. Târgu Jiu – Bârseşti – Stăneşti – Vaidei – valea Şuşiţei – Culmea Straja (marcaj „triunghi albastru”) înnoptare – creasta Vâlcan – vârful Muncelu (marcaj „bandă roşie”) – valea Jaleş – Cheile Pătrunsa – Cheile Sohodolului – Runcu (marcaj „triunghi roşu”);

4. Peştişani – Gureni – Cheile Bistriţei – lacul Vâja – vârful Oslea, înnoptare – culmea Păltinişul – Schiturile Cioclovina II şi Cioclovina I – valea Tismana – mânăstirea Tismana (triunghi roşu);

5. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei (marcaj „triunghi roşu”) – lacul Valea lui Iovan, înnoptare – Cheile Corcoaia(marcaj „cerc roşu”) – valea Balmezu – culmea Balmezu (marcaj „cruce roşie”) – vârful Godeanu – vârful Micuşa – Pasul Cerna (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Izvoarele Cernei (marcaj „cerc roşu”) – creasta Munţilor Mehedinţi (marcaj „bandă roşie”) – valea Motrului Sec – loc. Motru Sec – Padeş (marcaj „triunghi roşu”);

6. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei (marcaj „triunghi roşu”) – Pasul Cerna(marcaj „cerc roşu”), înnoptare – creasta munţilor Vâlcan – vârful Oslea – vârful Arcanu – izvoarele Jaleşului, înnoptare – vârful Micuşa – Vârful Straja – Pasul Vîlcan – Casa Buliga (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Poiana lui Mihai – Schela – Sâmbotin – Târgu Jiu (marcaj „cerc albastru”).

      În ceea ce priveşte Munţii Parâng şi Căpăţânii traseele de vale se desfăşoară pe valea Gilortului şi valea Olteţului, ca zone mai accesibile, restul fiind trasee de creastă la peste 2000 m altitudine, de dificultate ridicată, posibile pentru perioada de vară

1. Novaci – drumul alpin 67 C – staţiunea turistică Rânca, înnoptare – valea Gilortului – Cheile Gilortului – Novaci (marcaj „triunghi roşu”);

2. Polovragi – Cheile Olteţului –Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura) Olteţului (marcaj „triunghi albastru”), înnoptare – Creasta Parâng – Pasul Urdele (marcaj „bandă roşie”) – staţiunea turistică Rânca, înnoptare – drumul alpin 67 C – vârful Cerbul (marcaj „triunghi roşu”) – Peştera Muierii – Baia de Fier, (marcaj „triunghi albastru”);

3. Polovragi – Cheile Olteţului – Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura) Olteţului (marcaj „triunghi albastru”), înnoptare – creasta munţilor Parâng – Pasul Urdele – creasta munţilor Parâng – vârful Urdele – vârful Parângul Mare (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – vârful Piatra Argelelor – Lainici (marcaj „triunghi roşu”);

       Lista completă și detaliată  a traseelor montane o găsiti aici.

  

Sari la conținut