Sari la conținut

Pescuit şi vânătoare

Pagină actualizată la: 04.03.2021

Pescuit şi vânătoare

     Fauna judeţului este foarte variată şi bogată. Culmile alpine şi circurile glaciare adăpostesc capra neagră (Parâng-Găuri, Ghereşul, Roşiile, Slăvei, Vâlcan-Oslea). În pădurile de foioase şi de amestec specii precum: ursul, mistreţul, lupul, cerbul, căprioara, pisica sălbatică, dihorul, au o mare valoare cinegetică. Apar şi unele specii caracteristice faunei mediteraneene: vipera cu corn, broasca ţestoasă de uscat, adevărate curiozităţi ştiinţifice. Pitorescul pădurilor din aria montană şi deluroasă este amplificată de un mare număr de păsări şi insecte, cu rol cinegetic se remarcă cocoşul de munte, ierunca.

      Numărul mare de specii cinegetice explică şi cabanele de vânătoare prezente îndeosebi în Munţii Parâng şi Vâlcan (fond cinegetic 467.400 ha).

     Apele lacurilor  de munte, atât cele glaciare cât şi cele de baraj sunt bogate în păstrăv şi clean iar cele de șes in crap, caras, stiucă și somn. Cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor Jiu, Jieţ, Gilort, Olteţ sunt unanim considerate un paradis al pescarilor sportivi prin prezenţa speciilor de păstrăv, mreană, moioagă, clean, scobar.

Sari la conținut