Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul obţinut la PROBA SUPLIMENTARĂ DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR DE OPERARE PC de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 13502/11.08.2022

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SUPLIMENTARĂ DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR DE OPERARE PC de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfăşura în data de 11 august 2022 – proba suplimentară și 16 august 2022  – proba scrisă

Azi, 11.08.2022 s-a desfăşurat  proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare PC a Concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SUPLIMENTARĂ DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR DE OPERARE PC, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiRezultatul obținut la proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare pc
1.Dosar nr. 12189/21.07.2022Admis
2.Dosar nr. 12228/21.07.2022Admis

Data şi ora desfăşurării probei scrise este 16.08.2022, ora 1030, Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu).

Sari la conținut