Sari la conținut

Anunț – rezultatul final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional I

Consiliul Judeţean Gorj

Nr. 10128/17.06.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative și managementul documentelor, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al  Consiliului Judeţean Gorj

În data de 15.06.2022, s-a desfăşurat examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative și managementul documentelor, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

În urma finalizării procedurii de desfășurare a examenului de promovare în grad profesional, candidatul a fost declarat ,,ADMIS”.

Afișat azi: 17.06.2022

Sari la conținut