Sari la conținut

Anunt – Procedura analizare nou Proiect Management pentru Scoala Populara de Arta Targu Jiu

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 8455 din  07.07.2017

 
ANUNȚ
 

      Consiliul Județean Gorj organizează, în conformitate cu prevederile art. 431 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și  completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 – Anexa nr. 1, procedura de analizare a noului Proiect de management pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliul Județean Gorj, ce se va desfășura conform următorului calendar:

1.      Depunerea Proiectului de management de către manager  – până la data de 31.07.2017;
2.      Analiza Proiectului de management – prima etapă – perioada 02.08 – 10.08.2017
3.      Susţinerea Proiectului de management în cadrul unui interviu – a doua etapă – până la data de 17.08.2017;
4.      Aducerea la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia – 18.08.2017;
5.      Depunerea contestațiilor – până la data de 25.08.2017;
6.      Soluţionarea contestaţiilor – până la data de 30.08.2017;
7.      Aducerea la cunoştinţa managerului, precum și la cunoştinţă publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii de interes public (dacă este cazul) – până la data de 31.08.2017.
      Anexăm la prezentul anunț:
1.    Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 114/29.06.2017 privind aprobarea Caietului de obiective la examenul/concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Gorj pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu.
Caietul de obiective din anexa la această hotărâre cuprinde setul de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunităţii, pentru perioada 01.10.2017-30.09.2022.
2.    Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21/26.02.2016 pentru aprobarea unor reglementări proprii privind exercitarea și evaluarea managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj – în Anexa nr. 1.
La Capitolul VI din anexa nr. 1 este prevăzută  Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obținut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, aprobată în baza prevederilor Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 – Anexa nr. 1.

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/236, telefon: 0253/212016, interior: 251/236.

 

Sari la conținut