Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 487 / 11.01.2018

   

 ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe, Direcția  tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 23.01.2018

 

 

          Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 1081/2017, în urma analizării dosarului de înscriere depus de candidatul înscris la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a constatat că acesta este complet.

          Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul Borogean Maria-Adela a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 23.01.2018, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

          Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selectării dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Sari la conținut