Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. ­­­ 13922/23.10.2017                                         

 

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

   Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 907/09.10.2017, s-a întrunit în data de 23.10.2017 şi a procedat la selecția dosarului de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

       Rezultatul selecției dosarului de înscriere este următorul:  

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului

Nr. şi data de

înregistrare a

dosarului de  înscriere la concurs

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Pîrvu Cezar-TeodorNr.13044/18.10.2017RESPINSNu este îndeplinită condiția specifică privind specializarea studiilor universitare de licență, respectiv a studiilor de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, prevăzut la punctul 3, lit. b), subpunctul 1 din anunțul înregistrat sub nr. 12139/29.09.2017.

     

      Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Sari la conținut