Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, examen ce se va desfăşura în data de 23.08.2021 – proba scrisă

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 12484/17.08.2021

Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 844/2021, cu modificările ulterioare, în urma analizării dosarului de înscriere depus de candidatul înscris la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a constatat că acesta este complet.

Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 23.08.2021, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selectării dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Sari la conținut