Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 10419/23.06.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, examen ce se va desfăşura în data de 04.07.2022 – proba scrisă

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 720/2022, în urma analizării dosarului de înscriere depus de candidatul înscris la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a constatat că acesta este complet, candidatul îndeplinind condițiile de participare la examen.

Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 04.07.2022, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selectării dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Sari la conținut