Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior a două funcţii publice de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr.13328/ 09.10.2018

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior a două funcţii publice de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 15.10.2018 – proba scrisă

 

 

          Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 539/2018, în urma analizării dosarelor de înscriere depuse de candidații înscriși la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a constatat că acestea sunt complete.

          Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidații Purece Maria-Mihaela și Manea Constantin-Andrei au fost declarați ,,Admis” pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 15.10.2018, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

          Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selectării dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Sari la conținut