Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 18124/17.12.2019

                 ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 23.12.2019 – proba scrisă

        Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  nr. 1000/02.12.2019, în urma analizării documentelor depuse la dosarele de concurs a constatat că următorii candidați înscriși pentru a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, îndeplinesc condițiile specifice de participare la concurs:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului/Cod de identificare a candidatului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs admis/respins

Observații

1.Gruescu IonADMIS
2.Bivolaru Ruxandra-MonicaADMIS
3.17977ADMIS

 

  • Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
  • Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 23 decembrie 2019, ora 1000 va fi în Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.
  • Afişat astăzi, 17.12.2019, ora 1130, la sediul Consiliului Judeţean Gorj și pe site-ul instituţiei la Secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs.

 

 

 

Sari la conținut