Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 9117/24.07.2017

 
ANUNŢ
 
privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul registratură, arhivă și secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

 

      Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 494/06.07.2017, în urma selectării dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul registratură, arhivă și secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiNr. şi data de
înregistrare a
dosarului de concurs
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
1.Sprîncenatu Janina-Manuela8592/11.07.2017ADMIS
2.Sîrbu Elena8953/19.07.2017ADMIS
3.Bodescu Constantin9021/20.07.2017ADMIS
4.Dovlete Ileana9022/20.07.2017ADMIS

     

      Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
      Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 31.07.2017 (orele 1000) va fi Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 2-4, municipiul Târgu-Jiu).
      Candidaţii care nu au depus cazierul judiciar au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, camera 241.

 

Sari la conținut