Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 9092/06.07.2018                                    

                                   

ANUNŢ

              privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public județean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

            Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 297/21.06.2018, în urma selectării dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public județean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, comunică următoarele rezultate:

          Pentru o funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti)

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului

Nr. şi data de

înregistrare a

dosarului de concurs

Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

1.Goga OctavianNr. 8671/28.06.2018ADMIS
2.Pirtea Marius-NicușorNr. 8813/02.07.2018ADMIS
3.Peștișanu ConstantinNr. 8815/02.07.2018ADMIS
4.Mirea Liviu-DorelNr. 8912/03.07.2018ADMIS

               

           Pentru cealaltă funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria autovehiculelor, specializarea: autovehicule rutiere/studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti și experiență în organizarea și/sau coordonarea activităților de transport rutier)

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului

Nr. şi data de

înregistrare a

dosarului de concurs

Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

1.

Bănete-Iluța Barbu

Nr. 8814/02.07.2018ADMIS
2.Scafeș Ion-Liviu

Nr. 8851/03.07.2018

ADMIS

       

        Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

        Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 16.07.2018 (orele 1030) va fi SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

 

Sari la conținut