Sari la conținut

ANUNȚ – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 10472/08.08.2018

 

ANUNŢ

       privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

      Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  nr. 390/23.07.2018, în urma selecției dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, comunică următoarele rezultate:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul

selecției

admis/respins

1.Lăudat MariaNr. 10248/02.08.2018ADMIS
2.Rădulescu NicoletaNr. 10249/02.08.2018ADMIS

 

  • Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
  • Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 20 august 2018, ora 1030 va fi în Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.
  • Afişat astăzi, 08.08.2018, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Secretar comisie,

       Andrei Daniela        

 

Sari la conținut