Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 4426 / 05.04.2018

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice
de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare,
Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 17.04.2018

 

          Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 119/2018, s-a întrunit în data de 05.04.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

          Rezultatele selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele:

Nr.
crt.
Numele și prenumele
candidatului
Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concursRezultatul
selecției
admis/respins
Motivul
1.Drăgan Cristi-Dumitru3787/27.03.2018ADMISNU ESTE CAZUL
2.Bârsan Gheorghița4207/02.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL
3.Tivig Paula-Costina4208/02.04.2018RESPINS– nu a îndeplinit cerința privind
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
4.Catană Sorina-Cristina4237/02.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL
5.Șipanu Tiberiu-Alin4389//04.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine următoarele probe în Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

          – proba suplimentară (verificarea cunoștințelor în domeniul IT – nivel mediu): 17 aprilie 2018, ora 900;

          – proba scrisă: 17 aprilie 2018, ora 1100;

          – interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului anunț, la sediul Consiliului Județean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Afişat astăzi, 05.04.2018, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
Sari la conținut