Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 13578/12.10.2018

ANUNŢ
privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 22.10.2018 (proba suplimentară și proba scrisă)

 

 

          Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 554/2018, cu modificările ulterioare, s-a întrunit în data de 12.10.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

          Rezultatele selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul

selecției

admis/respins

Motivul
1.APETREI LIDIA12739/27.09.2018ADMISNU ESTE CAZUL
2.CAZAN GABRIEL-IONEL13049/03.10.2018ADMISNU ESTE CAZUL
3.CĂLINOIU VASILE13050/03.10.2018ADMISNU ESTE CAZUL
4.STĂNESCU FLORIN-GIGEL13129/04.10.2018ADMISNU ESTE CAZUL
5.CATRINA CLAUDIA-MARILENA13360/09.10.2018ADMISNU ESTE CAZUL
6.VÎLCEANU MARILENA-CORINA13382/09.10.2018ADMISNU ESTE CAZUL

 

          Candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor vor participa la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul IT – nivel mediu, ce se va desfășura în data de 22 octombrie 2018, ora 900 la sediul Consiliului Județean Gorj, etaj II, Sala D.

          Tematica pentru proba suplimentară, precum și Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 615/2018 sunt anexate la prezentul anunț.

          Conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunț, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, etaj II, camera 236.

          Afişat astăzi, 12.10.2018, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Gorj.                                                                                        

                                                                                 

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației 

Tematica pentru testarea cunoștințelor de operare PC – nivel mediu

Sari la conținut