Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 4880/17.04.2018                                 

 

ANUNŢ

 

     privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 17.04.2018

     Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj  nr. 116/2018, s-a întrunit în data de 17.04.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

    Rezultatul selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul

selecției

admis/respins

Motivul

1.

Pîrvu Cezar-Teodor

4462/10.04.2018

”RESPINS”

Nu este  îndeplinită condiția  specifică privind specializarea studiilor universitare de licență, respectiv a studiilor de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, prevăzut la punctul 2, lit. b), subpunctul 1 din anunțul înregistrat sub nr. 3620/23.03.2018.

 

  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului anunț, la sediul Consiliului Județean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Afişat astăzi, 17.04.2018, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, precum și pe site-ul Consiliului Județean Gorj (www.cjgorj.ro).

 

                                                                                         Secretar comisie,

                                                                                          Mainerici Delia-Maria ______________                 

 

                                  

 

 

Sari la conținut