Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 12761/27.09.2018

                                         

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 08.10.2018 – proba scrisă

 

          Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 521/2018, s-a întrunit în data de 27.09.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

          Rezultatul selecției dosarelor de înscriere, sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul

selecției dosarului de înscriere la concurs

(admis/respins)

Motivul
1.Florescu Manuela12495/24.09.2018ADMISNu este cazul
2.Andronie Beatrice-Alina12511/24.09.2018ADMISNu este cazul
3.Udriștioiu Cristina-Maria12519/24.09.2018ADMISNu este cazul
4.Simion Laviniu-Mădălin12588/25.09.2018ADMISNu este cazul

 

  • Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Locul de desfăşurare a următoarelor probe se vor susține la sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

– proba scrisă: 08 octombrie 2018, ora 1030;

– interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Afişat astăzi, 27.09.2018, ora 1600, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Secretar comisie,
Mainerici Delia-Maria

Sari la conținut