Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare în funcția publică de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Seviciul promovare, turism și comunicare

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 15.621/19.11.2018

                                         

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare în funcția publică de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Seviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 26.11.2018

 

 

          Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 651/2018, s-a întrunit în data de 19.11.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în funcția publică de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

          Rezultatul selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul

selecției

admis/respins

Motivul
1.Simion Laviniu-Mădălin15181/09.11.2018ADMISNU ESTE CAZUL
2.Logăscu Nicoleta-Olivia15270/12.11.2018ADMISNU ESTE CAZUL
3.Mateisescu Aurelian15295/13.11.2018ADMISNU ESTE CAZUL
4.Buciu Liviu15422/14.11.2018ADMISNU ESTE CAZUL
5.Donoiu Marcel-Nicolae15429/14.11.2018ADMISNU ESTE CAZUL

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine următoarele probe în sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

– proba suplimentară (verificarea cunoștințelor în domeniul IT-nivel mediu) : 26 noiembrie 2018, ora 1000

– proba scrisă: 27 noiembrie 2018, ora 1000;

– interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului anunț, la sediul Consiliului Județean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

● Afişat astăzi, 19.11.2018, ora 1500, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Sari la conținut