Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 15.05.2019

       Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului      nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 371/2019, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în data de 06.05.2019 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

     Rezultatul selecției dosarelor de înscriere, sunt următoarele:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concursRezultatul

selecției dosarului de înscriere la concurs

(admis/respins)

Motivul
1.Meche Carmen-Oana5651/25.04.2019ADMISNU ESTE CAZUL
  • Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Locul de desfăşurare a următoarelor probe se vor susține la sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

            – proba scrisă: 15 mai 2019, ora 1030;

            – interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

     ● Afişat astăzi, 06.05.2019, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.            

Sari la conținut