Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 11025/23.08.2018

                                         

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 03.09.2018

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 408/2018, s-a întrunit în data de 23.08.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul

selecției

admis/respins

Motivul
1.Giurgiulescu Ileana-Claudia10994/22.08.2018ADMISNU ESTE CAZUL

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine următoarele probe în sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

– proba scrisă: 03 septembrie 2018, ora 1030;

– interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului anunț, la sediul Consiliului Județean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Afişat astăzi, 23.08.2018, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Secretar comisie,

Șendroiu Cristina

Sari la conținut