Sari la conținut

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 12941/03.08.2022                                 

 ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de concurs la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfăşura în data de 11 august 2022 – proba suplimentară și 16 august 2022  – proba scrisă

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 888/07.07.2022, s-a întrunit în data de 03.08.2022 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs este următorul:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs al candidatuluiRezultatul selecției dosarelor de  concursObservații
1.Dosar nr. 12189/21.07.2022ADMIS
2.Dosar nr. 12228/21.07.2022ADMIS

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selecției dosarelor de concurs pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Locul de desfăşurare a probei suplimentare din data de 11.08.2022 (ora 1030) și a probei scrise din data de 16.08.2022 (ora 1030) va fi SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

Afișat astăzi 03.08.2022, ora 1400

Sari la conținut