Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selectării dosarului de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 11304/11.09.2017

 
ANUNŢ
privind rezultatul selectării dosarului de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 18 septembrie 2017  – proba scrisă

 

          Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 709/28.08.2017, cu modificările ulterioare, s-a întrunit în data de 11.09.2017 şi a procedat la selecția dosarului de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
          Rezultatul selectării dosarului de înscriere este următorul:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiNr. şi data de înregistrare
a dosarului de  înscriere la concurs
Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs
1.Taloi Cioabă MariaNr. 10910/01.09.2017ADMIS

 

          Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selectării dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
        Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 18.09.2017 (ora 1030) va fi Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 2-4, municipiul Târgu-Jiu).

 

Sari la conținut