Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 9484/16.07.2018

 

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 16.07.2018

 

I. Pentru o funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA pentru a cărei ocupare sunt prevăzute studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani, 6 luni

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul acordat

Rezultat

1.

Peștișanu  Constantin

77,5 puncte

Admis

2.

Goga Octavian

38,5 puncte

Respins

3.

Mirea Liviu-Dorel

18 puncte

Respins

 

II. Pentru cealaltă funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA pentru a cărei ocupare sunt prevăzute următoarele condiții :

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria autovehiculelor, specializarea: autovehicule rutiere și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani și 6 luni;
  2. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor și a traficului și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani și 6 luni;
  3. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti și experiență în organizarea și/sau coordonarea activităților de transport rutier de minimum 6 ani și 6 luni.

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul acordat

Rezultat

1.

Scafeș Ion-Liviu

61 puncte

Admis

2.

Bănete-Iluța Barbu

44,5 puncte

Respins

              

Candidații nemulțumiți de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susţine în data de 19.07.2018, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Gorj, sala D.

Data și ora afișării: 16.07.2018, ora 16:30

                                                          

Sari la conținut