Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul obținut la PROBA SUPLIMENTARĂ DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR DE OPERARE ÎN DOMENIUL IT – NIVEL MEDIU

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 4870 / 17.04.2018

 

ANUNŢ

 

        privind rezultatul obținut la PROBA SUPLIMENTARĂ DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR DE OPERARE ÎN DOMENIUL IT – NIVEL MEDIU de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

           Astăzi, 17.04.2018, ora 900 s-a desfășurat proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare în domeniul IT – nivel mediu de către candidații înscriși la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

           Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

            La proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare în domeniul IT – nivel mediu, candidaţii participanţi au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul obținut la proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare în domeniul IT (admis/respins)

1.

Drăgan Cristi-Dumitru

3787/27.03.2018

ABSENT

2.

Bârsan Gheorghița

4207/02.04.2018

ADMIS

3.

Catană Sorina-Cristina

4237/02.04.2018

ABSENT

4.

Șipanu Tiberiu-Alin

4389//04.04.2018

ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă, astăzi 17.04.2018, ora 1100 în Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj – str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj.
  • Afişat astăzi, 17.04.2018, ora 1010, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.                   

 

                                                                                              Secretar comisie,

                                                                                          Andrei Daniela ______________                 

 

 

Sari la conținut