Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul obţinut de către candidatul participant la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de muncitor calificat (electrician), treapta profesională III

Consiliul Judeţean Gorj

Nr.  9972/15.06.2022

ANUNŢ

privind rezultatul obţinut  de către candidatul participant  la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de muncitor calificat (electrician), treapta profesională III  la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 15.06.2022

Azi, 15.06.2022, s-a desfăşurat examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de muncitor calificat (electrician), treapta profesională III  la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Organizarea şi desfăşurarea examenului a respectat prevederile Anexei nr. 2 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

În urma desfășurării examenului de promovare în treapta profesională, candidatul a fost declarat ,,ADMIS”.

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj).

Afișat azi: 15.06.2022, ora 1530

Sari la conținut