Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul obţinut de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional I

Consiliul Judeţean Gorj

Nr. 9971/15.06.2022

ANUNŢ

privind rezultatul obţinut  de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative și managementul documentelor, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 15.06.2022

Azi, 15.06.2022, s-a desfăşurat examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative și managementul documentelor, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

În urma desfășurării examenului de promovare în grad profesional, candidatul a fost declarat ,,ADMIS”.

Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

Afișat azi: 15.06.2022, ora 1530

Sari la conținut