Sari la conținut

ANUNȚ – privind rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean

Consiliul Judeţean Gorj

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS

Nr. 9698/19.07.2018

 

ANUNŢ

 

     privind rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 19.07.2018

 

     I. Pentru o funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA pentru a cărei ocupare sunt prevăzute studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani, 6 luni

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul acordat

Rezultat

1.

Peștișanu  Constantin

86 puncte

Admis

    

     II. Pentru cealaltă funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA pentru a cărei ocupare sunt prevăzute următoarele condiții :   

        a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria autovehiculelor, specializarea: autovehicule rutiere și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani și 6 luni;

       b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor și a traficului și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani și 6 luni;

      c) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti și experiență în organizarea și/sau coordonarea activităților de transport rutier de minimum 6 ani și 6 luni.

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul acordat

Rezultat

1.

Scafeș Ion-Liviu

80 puncte

Admis

           

      Candidații nemulțumiți de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu.

      Data și ora afișării concursului: 19.07.2018, 14.30

        

                                                                      

 

Sari la conținut