Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul final obţinut de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

COMISIA DE EXAMINARE

Nr. 6388 /13.05.2019

ANUNŢ

privind rezultatul final obţinut  de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 13.05.2019

           Azi, 13.05.2019, s-a desfăşurat  examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

           Organizarea şi desfăşurarea examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

  Rezultatul final al examenului de promovare, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal nr. 6385/13.05.2019, întocmit de comisia de examinare, este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

 

Numele și prenumele candidatuluiPunctajul obținutRezultatul final
1.Bălan Julieta91,00Admis

 

Sari la conținut