Sari la conținut

ANUNȚ – privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean

Comisia de concurs constituită prin                   
Dispoziţia  Preşedintelui Consiliului
Judeţean Gorj nr. 297/21.06.2018
Nr. 9759/ 23.07.2018

ANUNŢ

      privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

       I. Pentru o funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA pentru a cărei ocupare sunt prevăzute studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani, 6 luni

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisăPunctaj proba interviuPunctaj final             (media)Rezultat final
1.Peștișanu Gheorghe77,58681,75ADMIS

       

        II. Pentru cealaltă funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA pentru a cărei ocupare sunt prevăzute următoarele condiții :

             a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria autovehiculelor, specializarea: autovehicule rutiere și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani și 6 luni;

            b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor și a traficului și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani și 6 luni;

           c) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti și experiență în organizarea și/sau coordonarea activităților de transport rutier de minimum 6 ani și 6 luni.

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisăPunctaj proba interviuPunctaj final             (media)Rezultat final
1.Scafeș Ion-Liviu618070,5ADMIS

 

 

                                                                                                         

Sari la conținut