Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul final al probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 9560/01.08.2017

 
 
ANUNŢ
 
privind rezultatul final al probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul registratură, arhivă și secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 31.07.2017
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatuluiPunctaj proba
scrisă
Rezultat final
1. Sprîncenatu Janina-Manuela31 puncteRESPINS
2. Dovlete Ileana23,5 puncteRESPINS
Sari la conținut