Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul final al Concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, desfășurat în data de 06.12.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 19786 / 08.12.2021

 

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj proba scrisăPunctaj

interviu

Punctaj

final

Declarat
1.Dosar nr. 18465/15.11.202193,00 puncte95,98 puncte188,98 puncteADMIS
2.Dosar nr. 18466/15.11.202193,00 puncte97,66 puncte190,66 puncteADMIS
  • Afişat astăzi, 08.12.2021, ora 1250, atât la sediul Consiliului Judeţean Gorj, cât şi pe site-ul instituției.

 

Sari la conținut