Sari la conținut

ANUNŢ – privind REZULTATUL FINAL al Concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 6639/17.05.2019

ANUNŢ

privind REZULTATUL FINAL al Concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 15.05.2019

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Declarat
1.                      Meche Carmen-Oana8795182ADMIS
  • Afişat astăzi, 17.05.2019, ora 10 la sediul instituției, precum si pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj.

 

 

 

Sari la conținut