Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul final al concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

 Nr. 9831 / 28.07.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, desfășurat în data de  27.07.2020

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Declarat
 

1.

 

Roșu Cristian-Ionel92,0090,00182,00ADMIS

 

 Data şi ora afişării anunţului:

28.07.2020, ora 1600

 

Secretar comisie,

Andrei Daniela

 

 

Sari la conținut