Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul final al Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 13924/22.08.2022

 ANUNŢ 

privind rezultatul final al Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj final proba

scrisă

Punctaj final interviuPunctaj finalRezultat final
1.1218970 puncte80 puncte150 puncteAdmis
Sari la conținut