Sari la conținut

ANUNŢ – privind REZULTATUL FINAL al Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 11995/12.09.2018

 

 

ANUNŢ
privind REZULTATUL FINAL al Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 10.09.2018

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Declarat
1.CIMPOIERU CORNEL-LUCIAN9395188ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 12.09.2018, ora 1330 la sediul instituției, precum si pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj.

 

 

Secretar comisie,
Mainerici Delia-Maria

Sari la conținut