Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul contestației la etapa “proba scrisă” în cadrul Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Nr. 14234/24.10.2018

     

ANUNŢ

     privind rezultatul contestației la etapa “proba scrisă” în cadrul Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 22.10.2018

    În urma analizării contestaţiilor depuse, faţă de rezultatul probei scrise la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Comisia de soluţionare a contestaţiilor s-a întrunit în vederea analizării și soluționării contestațiilor depuse, constatând următoarele:

 

Nr.

Crt.

Nume și prenume

candidatului

Număr

contestație

Punctajul obținut  în urma contestațieiRezultatul soluționării contestațieiMotivul

respingerii

1Catrina Claudia-Marilena14121/23.10.201843,50RESPINS

Punctajul obținut în urma recorectării lucrări scrise, nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 60 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

2Cazan Gabriel-Ionel14128/23.10.201831,50RESPINS

Punctajul obținut în urma recorectării lucrări scrise, nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 60 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

      În situaţia în care candidații sunt nemulţumiți de modul de soluţionare a contestaţiei depuse, se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

  • Afişat astăzi, 24.10.2018, ora 1530, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
Sari la conținut