Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatele soluționării contestațiilor formulate de candidați la proba scrisă a concursului pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Comisia de soluționare a contestațiilor constituită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 297/21.06.2018
Nr. 9625/18.07.2018

 

ANUNŢ
privind rezultatele soluționării contestațiilor formulate de candidați la proba scrisă a concursului pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, desfășurată în data de 16.07.2018

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj obținut la proba scrisă

Punctaj obținut la proba scrisă după soluționarea contestațiilor

Rezultat probă scrisă după soluționarea contestațiilor

1.

Bănete-Iluța Barbu

44,50

48,80

Respins

2.

Goga Octavian

38,50

39,10

Respins

 

          Notă: Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (3) lit. a) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

          Candidații nemulțumiți de modul de soluționarea a contestației se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

          Interviul se va susţine în data de 19.07.2018, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Gorj, sala D.

          Data și ora afișării: 18.07.2018, ora 12:45

 

Sari la conținut