Sari la conținut

Anunț – privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 06 decembrie 2021 – proba scrisă

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 19303/02.12.2021                             

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 1239/ 2021, s-a întrunit în data de 02.12.2021 şi a procedat la selecția dosarelor de înscriere la Concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele: 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiRezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Dosar nr. 18465/15.11.2021ADMIS
2.Dosar nr. 18466/15.11.2021ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi ,,admis” vor susţine următoarele probe la Camera 240, situată la etajul II a clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

– proba scrisă: 06 decembrie 2021, ora 1030;

– interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului anunț, la sediul Consiliului Județean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare
  • Afișat astăzi, 02.12.2021, ora 1030, atât la sediul Consiliului Judeţean Gorj, cât şi pe site-ul instituției.

          

Sari la conținut