Sari la conținut

Anunț – privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 360/13.01.2020                        

 ANUNŢ

     privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfăşura în data de 21 ianuarie 2020  – proba scrisă

     Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 1065/20.12.2019, s-a întrunit în data de 13.01.2020 şi a procedat la selecția dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

     Rezultatele selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele: 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/Cod de identificare a candidatuluiRezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Petrovici OctavianADMIS

    Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

    Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 21.01.2020 (ora 1000) va fi SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

    Afișat astăzi 13.01.2020, ora 1330

Sari la conținut