Sari la conținut

Anunț – privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfăşura în data de 31 august 2021 – proba scrisă

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 12760/23.08.2021

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 854/30.07.2021, s-a întrunit în data de 23.08.2021 şi a procedat la selecția dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele: 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiRezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Dosar nr. 11986/05.08.2021ADMIS
2.
Dosar nr. 12263/11.08.2021
ADMIS
3.
Dosar nr. 12519/17.08.2021
ADMIS

 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 31.08.2021 (ora 1030) va fi SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

Afișat astăzi 23.08.2021, ora 1235

Sari la conținut