Sari la conținut

Anunț – privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 15578/04.10.2021                                   

  ANUNŢ

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfășura în data de 12 octombrie 2021 – proba scrisă

 Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 986/2021, s-a întrunit în data de 04.10.2021 şi a procedat la selecția dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele: 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiRezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Dosar nr. 14606/17.09.2021ADMIS
2.Dosar nr. 15031/24.09.2021ADMIS
3.Dosar nr. 15162/27.09.2021ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi ,,admis” vor susţine următoarele probe la Camera 207, situată la etajul II a clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

– proba scrisă: 12 octombrie 2021, ora 1030;

– interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului anunț, la sediul Consiliului Județean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Afișat astăzi, 04.10.2021, ora 1200, atât la sediul Consiliului Judeţean Gorj, cât şi pe site-ul instituției.
Sari la conținut