Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 10353/18.08.2017

 
ANUNŢ
 
privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 24 august 2017  – proba scrisă
 
 
      Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 671/01.08.2017,   s-a întrunit în data de 18.08.2017 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

      Rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt următoarele:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiNr. şi data de
înregistrare a
dosarului de  înscriere la concurs
Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Dinică Adela VasilicaNr. 9781/07.08.2017ADMIS 
2.Meche Carmen OanaNr. 9974/10.08.2017ADMIS 
3.Perpegel AdrianaNr. 10102/11.08.2017ADMIS 
4.Bodescu ConstantinNr. 10196/16.08.2017ADMIS 
     
      Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
      Locul de desfăşurare a probei suplimentare de testare a cunoștințelor de operare PC din data de 24.08.2017 (orele 930), precum și a probei scrise din data de 24.08.2017 (orele 1030) vor fi în Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 2-4, municipiul Târgu-Jiu).
 
Sari la conținut