Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 10092/11.08.2017

 
ANUNŢ
 
privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 21 august 2017  – proba scrisă

 

      Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 672/01.08.2017,   s-a întrunit în data de 11.08.2017 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică,  dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
      Rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt următoarele:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiNr. şi data de înregistrare
a dosarului de  înscriere la concurs
Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs
1.Achim TeodoraNr. 9391/28.07.2017ADMIS
2.Bodescu ConstantinNr. 9607/02.08.2017ADMIS

 

      Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
      Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 21.08.2017 (ora 1030) va fi Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 2-4, municipiul Târgu-Jiu).

Sari la conținut