Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 15379/14.11.2018

                                         

ANUNŢ

privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 19 noiembrie 2018 – proba scrisă

 

 

          Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 629/17.10.2018, s-a întrunit în data de 14.11.2018 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

          Rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt următoarele:

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului

Nr. şi data de

înregistrare a

dosarului de  înscriere la concurs

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Popescu ZamfirNr. 14776/02.11.2018ADMIS 
2.Donoiu Marcel-NicolaeNr. 14929/06.11.2018ADMIS 
3.Petrescu Amalia-ArgentinaNr. 14947/06.11.2018ADMIS 
4.Semenescu Delia GeorgianaNr. 14999/07.11.2018ADMIS 
5.Bivolaru Ruxandra-MonicaNr. 15069/07.11.2018ADMIS 

 

          Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

          Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 19.11.2018 (orele 1030) va fi SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

 

Sari la conținut