Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr.  10175/16.08.2017

 

ANUNŢ

privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 22 august 2017  – proba scrisă

 
      Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 673/01.08.2017,   s-a întrunit în data de  16.08.2017şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

      Rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt următoarele:

I.Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiNr. şi data de
înregistrare a
dosarului de  înscriere la concurs
Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Ciurel Nicoleta-GeorgicaNr. 9553/01.08.2017ADMIS 
2.Petcu Octavian-NicolaeNr. 9608/02.08.2017ADMIS 
3.Spinei Manuela-MarianaNr. 9914/09.08.2017ADMIS 

     

      Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

      Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 22.08.2017 (ora 1030) va fi Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 2-4, municipiul Târgu-Jiu).

      Candidaţii care nu au depus cazierul judiciar au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, camera 241.
 
Sari la conținut