Sari la conținut

ANUNȚ – privind rezultatele obținute la proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – nivel mediu de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 14028/22.10.2018

 

ANUNŢ

     privind rezultatele obținute la proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – nivel mediu de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

   Astăzi, 22.10.2018, ora 900 s-a desfășurat proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – nivel mediu de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

   Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 615/09.10.2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile de recrutare organizate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

   Expertul nominalizat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 617/2018, comunică următoarele rezultate la proba suplimentară:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Funcția pentru care candidează

Nivelul pentru care s-au testat abilitățile și competențele specifice în cadrul probei suplimentare

Rezultatul probei suplimentare (,,Admis”/,,Respins”)

1.

Apetrei Lidia

referent principal

domeniu IT – nivel mediu

ADMIS

2.

Cazan Gabriel-Ionel

referent principal

domeniu IT – nivel mediu

ADMIS

3.

Călinoiu Vasile

referent principal

domeniu IT – nivel mediu

ADMIS

4.

Stănescu Florin-Gigel

referent principal

domeniu IT – nivel mediu

ADMIS

5.

Catrina Claudia-Marilena

referent principal

domeniu IT – nivel mediu

ADMIS

6.

Vîlceanu Marilena-Corina

referent principal

domeniu IT – nivel mediu

ADMIS

 

     Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă, astăzi 22.10.2018, ora 1030, la sediul Consiliului Județean Gorj, etaj II, Sala D.

   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul comunicat la proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – nivel mediu a concursului pot formula contestaţie, în termen de maximum 30 minute de la afişarea prezentului anunț, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, etaj II, camera 236.

    Afişat astăzi, 22.10.2018, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.   

Sari la conținut