Sari la conținut

Anunț – privind rezultatele finale ale probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației, cunoștințe PC – nivel de bază la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Azi, 29.06.2021 s-a desfășurat proba suplimentară de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației, cunoștințe PC – nivel de bază la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

La proba suplimentară de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației, cunoștințe PC – nivel de bază, candidații au obținut următoarele rezultate: 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiNivelul pentru care s-au testat abilitățile și competențele specifice în cadrul probei suplimentareRezultatele finale ale probei suplimentare

(„admis”/,,respins”)

1.9185Nivel de bazăADMIS
2.9099Nivel de bazăADMIS
3.9292Nivel de bazăABSENT

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 30.06.2021, ora 1030 , la SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

Afișat astăzi 29.06.2021, ora 1200

Sari la conținut