Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 18.06.2021

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 9409/18.06.2021

Azi, 18.06.2021 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice, Direcția  tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor  publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidatul participant la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 8393/02.06.2021 a obţinut 83 puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Interviul se va susține în data de 22.06.2021, ora 1400, la sediul instituției.

                                                                                              Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                      18.06.2021, ora 1215

Sari la conținut